Esimiestyö on monella tapaa haastavaa tämän päivän työelämässä.  Muutoksesta on tullut arkipäivää ja esimiestyö on yhä enemmän muutosjohtamista. Esimiehet kokevat usein jäävänsä yksin omassa työssään. Kasvavien tulospaineiden ja kustannusvaatimusten paineissa he kokevat voimattomuutta.  Jotta esimiehet jaksaisivat tukea työntekijöitään ja saavuttaa tavoitteensa, he tarvitsevat muuttuvassa toimintaympäristössä uudenlaista lähestymistapaa johtamiseen ja siihen konkreettisia työkaluja.

Esimiehiltä odotetaan, että he kykenevät saamaan ihmiset mukaan muutoksiin ja antamaan parhaan mahdollisen työpanoksen. Tämä kuulostaa loogiselta, mutta on itse asiassa erittäin suuri haaste. Kuka tukee esimiestä? Yksi haaste on mm. se, että eri sukupolvet näkevät työelämän hyvin eri tavalla ja heitä motivoivat erilaiset tekijät. Meidän näkemyksemme on, että esimiesten on uskallettava kohdata jokainen yksilönä ja löydettävä tapa sytyttää jokaisessa draivia tehdä töitä.

Suomalaiset ovat tunnettuja asiajohtamisestaan ja vahvuuksista sillä alueella. Tuottavuusvaatimusten kasvaessa vuorovaikutusosaaminen on alue, jossa meillä olisi paljon parannettavaa.  Usein vuorovaikutuksen vähäisyyttä perustellaan ajanpuutteella.  Manka ja Heikkilä-Tammi (2013) ovat tutkineet vuorovaikutuksellista johtamista ja tuovat esille, että esimiehet kokevat tehtäväpaljoutensa vuoksi heikoiksi mahdollisuudet olla läsnä työyhteisön arjessa. Kyse on esimiestyön arvostuksesta. Se pitäisi nähdä niin tärkeänä, että ihmisen kohtaamiseen varataan riittävästi aikaa.

Coachingilla vastuutetaan työntekijää ottamaan vastuu omasta työstään ja esimiehen työtaakka arjessa kevenee. Työntekijät yleensä kokevat tämän voimaannuttavana, koska se lisää heidän mahdollisuuksiaan tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan työhönsä ja tuoda esille omat vahvuutensa. Meidän näkemyksemme mukaan coaching ratkaisee useita tämän päivän työyhteisöjen ongelmia ja kannustammekin esimiehiä löytämään itsestään coaching-taitoja. Coachingissa keskitytään yksilöiden potentiaalin vapauttamiseen ja oman taitotason ylittämiseen, jota kautta tuottavuus kasvaa isoin harppauksin.

Aihetta pohdiskelivat Jaana Kuusipalo, Oamk ja Tiia, Axico