Erilaisuuden ymmärtäminen vaatii erilaisten toimintatapojen tunnistamista ja hyväksymistä. Valmentavan johtamisen näkökulmasta katsottuna on tarkoitus myös hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tätä erilaisuutta. Esimiehen kannattaa ruokkia erilaisia mielipiteitä, uusia näkökulmia ja erilaisen kokeilemista ettei ryhmään synny kollektiivista ryhmäajattelua. Erilaiset persoonat kiinnittävät huomion eri asioihin ja toimivat erilaisissa tilanteissa eri tavoin.

Yksi tapa jäsentää erilaisuutta on maailmalla erittäin tunnettu MBTI. Menetelmä perustan on kehittänyt Carl Jung. Käytännön työkaluksi menetelmän ovat kehittäneet Katharine C. Briggs ja Isabella Briggs Myers. MBTI kuvastaa ihmisten ajattelun neljää ulottuvuutta. Tietoisuuden suuntaa, tietojen hankkimisen pääasiallista tapaa, päätöksentekoa ja sitä onko elämäntyylimme järjestelmällinen vai spontaani. Jokaisesta ulottuvuudesta on kaksi vaihtoehtoista taipumusta.

MBTI:n tarkoituksena on löytää luontainen minä. Luontaisen minän löytymisen kautta on mahdollista tunnistaa esimerkiksi omasta työstä energiaa vievät tai tuovat asiat. Menetelmä ei luokittele ihmisiä hyviksi tai huonoiksi vaan antaa yhden viitekehyksen erilaisuuden ymmärtämiseen. Menetelmä antaa työkalun tulemaan paremmin toimeen ”kummallisten” ihmisten kanssa.