Työhyvinvoinnin käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Marja-Liisa Mankan mukaan työhyvinvointi on työntekijän tulkitsema kokemus työpaikan ja omasta tilasta. Tähän määritelmään sisältyy vahvasti yksilöllinen kokemus.

Yrityksiä kiinnostaa tuloksellinen toiminta. Mielellään mitataan mitä työhyvinvointiin satsaaminen tuo euroina takaisin. Mietitään miten saadaan sairauspoissaolo% mahdollisimman pieneksi, miten sitoutetaan porukkaa etteivät avainosaajat vaihda firmaa jne. Tämä puoli on yksi osa työhyvinvoinnista huolehtimista ja tuloksellisuuden varmistamista.

Voisiko tulevaisuuden menestymisen takana olla osana  inhimillisen pääoman vahva huomioiminen? Marja-Liisa Manka puhuu tästä näkökulmasta. Sosiaalisella pääomalla hän tarkoittaa yhteisön kuntoa; johtamista ja yhteisöllisyyttä. Psykologisella pääomalla viitataan työntekijän henkiseen kuntoon, itseluottamukseen, toiveikkuuteen, optimismiin ja sitkeyteen. Rakennepääomalla tarkoitetaan organisaation toimivuutta ja oppimiskykyä, työnhallintaa.

Tämä aineeton, inhimillinen pääoma hoksauttaa meitä nimenomaa ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Näihin asioihin on myös helppo ottaa mittarit mittaamaan asioiden kehittymistä. Lisää mielenkiintoa tähän aiheeseen tuo se millä tavalla huomioidaan inhimillisen pääoman tekijöissä uudenlainen tapa tehdä bisnestä.

Lähteet: Marja-Liisa Mankan eri lähteet.02