Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien blogi

Oulun yliopisto, LeaForum, 14.1.2016 klo 12.53. Ulkolämpötila -27 astetta, sisälämpötila + 23 astetta. Havainto: Naurua ja puheensorinaa, kokemuksia, ideoiden ja tarinoiden jakamista, yhdessä oppimista. Mistä mahtaa olla kyse?

Yhdeksän eri suuruista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja organisaatiota mietti  syksyn 2015 aikana vertaisryhmämentorointitapaamisissa, miten yhdistää liiketoimintaa  ja huumoria. Mukana oli myös Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun väkeä. Tehtävä ei ole helppo, sillä huumori on kaksiteräinen miekka: sillä voidaan yrityksissä edistää asioita, mutta myös vahingoittaa.

Vertaisryhmämentorointia on kehitetty opetustoimen henkilöstölle niin kansallisella tasolla kuin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa noin kymmenen vuoden aikana. Kun TEKES päätti rahoittaa Fiiliksestä fyrkkaa – ohjelmassa Hurmos – hanketta (www.oamk.fi/hurmos), jossa haetaan huumorista strategisia työkaluja innovatiiviseen liiketoimintaan, tuli tilaisuus katsoa, miten vertaismentoroinnin ydinajatus leikillisyyttä hyödyntävästä yhdessä oppimisesta ja ideoiden jakamisesta toimii perinteisesti kovien arvojen yritysmaailmassa.

Ennen ensimmäistä tapaamista kartoitettiin workshopin ja kyselyn avulla mitkä ovat keskeisimpiä liiketoiminnan osa-alueita, joita halutaan kehittää huumorin avulla. Keskeisiksi teemoiksi nousivat: huumori markkinoinnissa ja viestinnässä, huumorin vaikutus työyhteisössä ja asiakasrajapinnassa sekä huumori ja työyhteisön haasteelliset ongelmanratkaisutilanteet. Keskeinen tavoite tässä ns. vermeilyssä oli paitsi tutustuttaa yritykset toisiinsa saada myös huumoriteeman työstäminen liikkeelle omissa yrityksissä tapaamisten ja välitehtävien avulla. Näitä teemoja työstettiin eteenpäin vertaisryhmän tuen ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Tavoitteena oli tehostaa yksilöllistä oppimista yhteisöllisen oppimisen keinoin.

Vertaismentorointitapaamiset järjestettiin Oulun yliopiston LeaForum tilassa, jossa tapaamiset sekä kuvattiin että nauhoitettiin tutkimuskäyttöön. Puolen päivän tapaamisissa leikillisyys oli tärkeä työmuoto – vaikka tehtiin töitä tosissaan, niin ei kuitenkaan otsa rypyssä.

Ryhmäläisten palautteiden mukaan vertaismentorointiprosessi auttoi yrityksiä ryhmääntymään keskenään ja huomaamaan kuinka tärkeää huumori on työelämässä. Pieni leikillisyys ja vaikka vitsin nakkaaminen sopivassa tilanteessa rentouttaa porukkaa, joka vaikuttaa luovuuteen sekä työhyvinvointiin. Tärkeä oppi palautteiden mukaan oli myös se, että huumorin käytöstä voi aina oppia lisää ja sen voi hyvinkin jalostaa itsensä näköiseksi.

Keskustelu huumorin mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä jatkuu ’Ookko tosissas – huumorillako bisnestä?!’ – seminaarissa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella perjantaina 19. helmikuuta 2016. Yrityksille suunnattu, kaikille avoin ja maksuton seminaari sisältää mm. kansainvälisten huippupuhujien esitykset, lounaan, ja Diversity Icebreaker-demonstraatio-työpajan. Seminaari päättyy paneelikeskusteluun, jossa huumorin riskeistä ja mahdollisuuksista keskustelemassa mm. Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén ja Kalevan Oy:n myyntipäällikkö Karri Oikarinen. Tilaisuuden juontaa stand-up koomikko ja työhyvinvointivalmentaja Päivi Kuuva.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan!www.oamk.fi/huumorillabisnesta.Seminaarin järjestää Tekes –rahoitteinen HURMOS – hanke (www.oamk.fi/hurmos) yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Martti Ahtisaari Instituutin kanssa. Hankkeessa ovat mukana Ponsse Oyj, Huvivaltio PowerPark, Ranuan Seudun Matkailu Oy, motiMind Oy, Kaleva Oy, Oulun museo- ja tiedekeskus LUUPPI, Oulun Kaupunginteatteri Oy, Siivittäjä Sisko Kärki ja Virtaavain Pia Orell-Liukkunen.

Professori Eila Estola, tutkija, koulutussuunnittelija Niina Impiö, projektisuunnittelija Tiia Kallio ja projektipäällikkö Eeva-Liisa Oikarinen. Kirjoittajat ovat Hurmos-hankkeen toimijoita Oulun yliopistossa.