Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön asiantuntijat nostavat esimiestyön kehittämisen keskiöön lähiesimiesten ja heidän alaistensa suhteet. Erityisen merkittävä huomio tulee heidän mukaan suunnata nimenomaan esimies-alaissuhteisiin, ei pelkästään esimieheen henkilönä. Toimivia työkaluja tällaisessa kehittämistyössä ovat niin sanotut valmentavan esimiestyön menetelmät. Tällöin keskitytään toimivan vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Tämä on itse asiassa vapauttavaa myös esimiehille. Heidän ei tarvitse mennä tiettyyn  esimies ominaisuusmuottiin vaan esimiehet saavat keskittyä toimivan vuorovaikutuksen luomiseen.

”Monella lähijohtajalla on hätä, että ei ehdi johtaa niin hyvin kuin haluaisi. Usein he pitävät kovasti työstään, mutta ovat kiusallisen tietoisia siitä, että voisivat tehdä sitä paremmin, jos aikaa ja tukea  lähijohtamiselle olisi”, kertoo professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta. Tämä tulos on helppo uskoa, ajankäyttö on varmasti haaste monelle esimiehelle. Vuorovaikutuksellisessa johtamisessa esimerkiksi luottamuksen rakentuminen vaatii ajallista investointia. Paitsi ajankäyttö myös esimies-alaissuhde on mielenkiintoinen asia. Miten esimies-alaissuhde poikkeaa tavallisesta vuorovaikutuksesta?