Pekka Järvinen piti parempaa työelämää valmennuspäivän 11.2.2016. Hän puhui esimiestyön jatkuvasta muutoksesta. Hän palauttaa asioissa oivallisesti johtamisen ja työnteon lähtökohdaksi organisaation perustehtävän. Hänen mukaan konfliktitapauksista yhdeksän kymmenestä selittyy tarkastelemalla perustehtävää. Organisaation perustehtäviin hän näkee kuuluvaksi työntekoa tukevan organisaation, työtekoa palvelevan johtamisen, selkeän töiden järjestelyn, yhteiset pelisäännöt, avoimen vuorovaikutuksen ja toiminnan jatkuvan arvioinnin. Hyvä ilmapiiri ja toimiva työyhteisö ovat seurausta näistä.

Henkilökemioiden välisiin suhteisiin Järvinen otti vahvasti kantaa. Hän korosti ettei työpaikka ole perhe / parisuhde vaan siellä vaaditaan jokaiselta ammatillista käyttäytymistä. Esimies on luonnollisesti ammatillisen käyttäytymisen esimerkki. Järvinen antoi tiimistä nouseville esimiehille selkeän ohjeen; esimiehellä ei saa olla erilaisia kytköksiä keneenkään alaiseen. Alaistermi sai Järviseltä täyden käyttöoikeuden. Hän ei nähnyt mitään estettä etteikö edelleen puhuttaisi esimies – alaissuhteesta.

Valmennuksen aikana hän aukaisi johtamisen historiallista muutosta. Hän nosti pohdittavaksi itseohjautuvuuden, missä määrin tiimeiltä on hyvä odottaa itseohjautuvuutta ja missä kohdin tiimi tarvitsee jämäkät suuntaviivat. Hänen mielestään itseohjautuvuutta on korostettu liikaa nykyään. Hän ehdotti tämän päivän johtamiseen keskustelevaa, mutta jämäkkää johtajuutta.

Järvinen on ajatuksia herättävä puhuja. Hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden kehittämisestä. Hän aukaisee asioita hyvin konkreettisilla esimerkeillä. Esimiehen tärkein tehtävä Järvisen mukaan on laittaa ryhmä iskukykyiseksi!

Ilmarinen. Parempaa työelämää-valmennus. Pekka Järvinen, Ihmisten johtamisen perusteet 11.2.2016.