Kävimme keskustelua itsensä ylittämisestä valmentavan johtamisen yhteydessä. Itsensä ylittäminen toi negatiivisia mielleyhtymiä suorituksen arviointiin liitettynä. Keskustelu linkittyi työhyvinvointiin ja tunteeseen siitä, että pitää koko ajan ylittää itsensä. Uhkana nähtiin työssä jaksaminen. Tämä on todella tärkeä ja aiheellinen näkökulma. Aiheesta heräsi kysymys; pitääkö aina ylittää itsensä ja yrittää koko ajan parempaan? Itsensä ylittämisen voi ymmärtää monella eri tavalla.

Itsensä ylittämisessä on kysymys myönteisestä asiasta. Coachin rooli on kyseenalaistava, oivalluttava, haastava, tukeva ja rohkaiseva suhteutettuna aina yksilöön ja hänen tilanteeseen. Positiivista virettä keskusteluun tuo suorituksesta keskustelun siirtäminen haaveisiin ja unelmiin. Selkeä päämäärä innostaa meitä menemään myös epämukavuusalueelle.