Salmimies & Ruutu (2013) tuovat, kirjassaan Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin, esille sitkeyden käsitteen. Kansainvälisessä yritysmaailmassa puhutaan resilienssistä. Suomalaisittain samaa asiaa kuvastaa Sisu. Upea käsite suomalaisiin työyhteisöihin.

Sisua ja sitkeyttä tämä maailmantilanne vaatii. Sillä selvitään monen muutoksen ja epävarmuuden läpi. Sisua vaaditaan jokaiselta yksilöltä, mutta erityisesti esimieheltä. Esimiehen sisukkuus ja tulevaisuuden usko heijastuvat yksilöiden motivaatioon ja sitoutumiseen.

Resilienssin, sitkeyden, sisun tai mitä käsitettä kukin käyttääkään tuo tunteen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Tällainen ominaisuus ei ole vain jollakin, vaan ne ovat asioita joita voimme jokainen oppia. Sisukkuudella saamme asioita eteenpäin, heijastamme hyvää energiaa ja tekemiseen tulee tekemisen meininkiä. Hyvällä strategialla, positiivisella asenteella ja sisukkailla esimiehillä saadaan työyhteisöstä käyttämätön potentiaali käyttöön. Samalla myös koko organisaation pystyvyysusko vahvistuu ja saadaan valmiutta tuleviin muutostilanteisiin.