Parhaimmillaan kehityskeskustelu, innostuskeskustelu, sparraushetki tai millä nimellä keskustelu kulkeekin, tarjoaa oivallisen johtamisen työkalun. Keskustelun suurin hyöty tulee tasavertaisesta, avoimesta ja aidosta vuorovaikutuksesta. Sen sijaan keskustelun nimellä tai muodolla ei ole lopputuloksen kannalta niin suurta merkitystä kuin usein uskotaan.

Mitä kehittämistyössä kannattaa huomioida?

Kehityskeskustelu käytäntönä voi olla osana laajempaa johtamisen ja organisaation kehittämisen kenttää. Kehittämistyössä kannattaakin lähteä miettimään, mihin suuntaan organisaatiokulttuuria on tarkoitus kehittää. Kehityskeskusteluja on usein ohjaamassa lomake, jonka rakenteeseen ja  ohjaavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Erilainen lomake ja erilaiset ohjeet vaikuttavat merkittävästi keskustelun kulkuun. 

Jatkuvan parantamisen näkökulmasta kannattaa miettiä, miten kehityskeskusteluissa saatua palautetta voi hyödyntää jatkossa. Keskustelu mahdollistaa ihmisten innostamisen uudistamiseen. Näin he ovat kehittämisen keskiössä ja heidän asiantuntemus saadaan valjastettua organisaation käyttöön. On hyvä myös suunnitella, miten keskustelujen vaikuttavuutta arvioidaan, tavoitteiden toteutumista seurataan ja millä tavalla tunnistetaan, mitä uutta ja ainutlaatuista on syntynyt. On hyvä huomata, että mitä konkreettisempia asioita edistetään sitä helpompaa niiden toteutumisen seuranta on. 

One-to-one – keskustelut

Ensimmäiseen blogiimme tuli kommentti one-to-one -keskusteluista. Tämä täydentää keskustelujen rytmiä ja lisää jatkuvaa vuoropuhelua organisaatiossa. Kokemustemme mukaan organisaatioilla on iso tilaus esimiehen ja työntekijöiden väliselle tiheäsykliselle keskustelulle. Todennäköisesti keskustelut muuttuvat tiheämmin käytyinä myös joustavimmiksi ja ketterimmiksi. Keskustelun ei tarvitse aina olla tarkkaan aikataulutettu, usein epäviralliset keskustelut mahdollistavat avoimen vuoropuhelun. 

Kehityskeskustelu parhaimmillaan

Parhaimmillaan onnistunut keskustelu esimiehen ja työntekijän välillä energisoi, selkiyttää tekemistä ja innostaa työssä. Onnistunut keskustelu alkaa jo ennen varsinaista keskustelua hyvästä molemminpuolisesta valmistautumisesta kuitenkin jättäen tilaa dialogiselle pohdinnalle. Laadukkaan kehityskeskustelun erottaa tavallisesta kahvipöytäkeskustelusta, sillä siinä selkiytetään suuntaa minne ollaan menossa kuitenkin säilyttäen keskustelun pääpaino tulevaisuudessa. 

Ajattelemme, että myös kriittistä keskustelua kehityskeskustelun ympärillä tarvitaan. Siitä huolimatta mielestämme se on uudistettuna ja ketterästi käytettynä todella hyvä työkalu työhyvinvoinnin, osaamisen ja itsensä johtamisen vahvistamiseen. Keskustelu auttaa työntekijöitä, työyhteisöä ja koko organisaatiota kehittymään. 

Tämä blogi on kirjoitettu yhteistyössä Terhi Vesterisen kanssa.