Näin kysyi yksi Innostusvirtaamon sisäinen kehittäjä. Niin moni on kysynyt Innostusvirtaamosta (työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla), että on aika avata sitä hiukan blogissa vaikka hanke on vielä kesken. Tulokset ovat niin puhuttelevia jo tässä vaiheessa, että mielellään tästä kirjoitan.

Hanke lähti käyntiin kahden kunnan yhteishankkeena. Hankkeen taustalla on ajatus positiivisesta työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä siitä, että innostuksen vahvistaminen työelämään on tämän päivän työelämässä keskeistä. Uskoimme alusta lähtien, että organisaatiokulttuurin uudistamispyrkimyksissä henkilöstöä tulee osallistaa alusta lähtien aidosti. Tämän hankkeen alkuperäinen idea tuli henkilöstöltä, jota lähdettiin yhteistyössä jalostamaan eteenpäin.

Työyhteisöt ovat lähteneet työyhteisötarinoiden kautta kehittämään sisäisten kehittäjien avulla omia työyhteisöjään. Yhtenä esimerkkinä voi mainita työyhteisön, jossa keskustelujen aikana on noussut 47 kehittämisaihiota, joista suurin osa on jo toteutettu. Yksi tavoite liittyi oman toimialan näkyvyyteen. Tämä työyhteisö perusti blogin, jolle he ovat saaneet 2000 lukijaa. Nyt blogi-idea on lähtenyt laajenemaan myös muihin työyhteisöihin.

Innostusvirtaamossa aikaansaannoksia ovat tehneet sisäiset kehittäjät, työyhteisöt sekä esimiehet että johto. Ilahduttavaa on ollut huomata kuinka halki koko organisaatioiden sitoutuminen menee.

Käytännössä Innostusvirtaamo  lähti liikkeelle kaikkien työyhteisöjen omista työpajoista. Sen jälkeen sisäiset kehittäjät ovat ottaneet vahvan aseman sisäisinä kehittäjinä esimiesten rinnalla. Esimiesten uudistumista ja innostajan roolin vahvistamista ovat tukeneet innostuksen johtamisen työpajat sekä teemoitettu coaching.

Työstimme yhteistyössä sisäisten kehittäjien, esimiesten ja ohjausryhmäläisten kanssa innostuksen mittaamiseen mittarin. Toinen kunta on jo pilotoinut sen koko kunnassa työhyvinvointikyselyn tilalla. Palaute kyselystä on ollut erinomainen. Mitataan sitä mitä halutaan vahvistaa.

Kysymykseen onko Innostusvirtaamo Suomilaajuinen vastaan, että ei vielä, mutta uskon sen laajenevan vauhdilla. Syksyllä tämä hanke jatkuu. Uusia Innostusvirtaamoja lähtee liikkeelle syksyllä. Innostusvirtaamosta on tarjolla virikeluentoja, työpajoja sekä mahdollisuus lähteä työyhteisönä käymään koko polku läpi.