Axico auttaa teitä löytämään organisaationne strategiaa tukevia ratkaisuja.

Tarjoamme työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämiseen erilaisia valmennuksia, työnohjausta, coachingia, mentorointia ja mindfulness –taitoja niin työyhteisöille kuin yksilöillekin. Digityökalut mahdollistavat myös virtuaalisen työskentelyn. Lisäksi teemme kehittämistyötä hankerahoitteisesti.

Innostusvirtaamo

Työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla™ -prosessi.

 

Uran huippuvuodet™

Vuorovaikutuksen laadun parantaminen esimiehen ja työntekijän välillä vaikuttaa työn tuottavuuteen.

 

Muutos voitoksi

Haluaisitteko löytää innostuksen uudistumiseen?

 

360° arvio + coaching –keskustelu esimiehille

Haluatko saada kattavasti palautetta työstäsi ja kehittää sen avulla itseäsi?

 

Uudistaen ja osallistaen menestykseen - valmennusprosessi

Esimiestyöllä on tutkimusten mukaan kiistaton vaikutus organisaation hyvinvointiin.

 

Johtoryhmästä menestysjoukkue

Saako johtoryhmän työskentely sinutkin innostumaan?

Tilapäinen työyhteisökehittäjä

Kaipaatteko tilapäistä, mutta kuitenkin pidempiaikaista tukea henkilöstön kehittämiseen?

Saatte resurssin joustavasti käyttöönne sovituksi ajaksi.

Oman innostuksen ja voimavarojen pysäkit

Haluatko lisätä omaa hyvinvointia työssäsi? Haluatko vapautua stressistä ja nukkua yösi hyvin?

 

Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus ja coaching tarjoavat tavoitteellisia pysähtymisen ja oivallusten hetkiä omaa työtä ja työskentelytapaa tarkastelemalla.

Vertaismentoroinnista tehokkuutta organisaatioon

Mentorointi on pitkään tutkittu ja kehitetty menetelmä sekä edullinen työkalu, jonka  organisaatio saa pienellä panostuksella jatkuvaan käyttöönsä.

Mindfulness työnhaun tukena -prosessi

Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolotaidon avulla pystyt keskittymään kulloinkin meneillään olevaan hetkeen; sen kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen.

Palvelumme sisältävät valmiita, hyväksi todettuja ratkaisuja.  Voimme myös räätälöidä teille sopivan kokonaisuuden.

Palvelut lähtevät teistä ja teidän tarpeistanne!

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä, miten kehittäisimme juuri teidän työyhteisöänne!

Uudistuvat työyhteisöt

Henkilöstön osallistaminen, toimintakulttuurin kehittäminen, esimiestyön laadun parantaminen, vuorovaikutuksen lisääminen ja uudistusprosessin työstäminen ovat esimerkkejä siitä, miten luomme innostusta työyhteisöihin.

Innostusvirtaamo

Työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla™ -prosessi.

Innostuneet työntekijät ovat tuottavia. Jatkuva parantaminen tehostaa toimintaa ja taloudellinen hyöty voidaan todentaa myös numeerisesti.

Prosessi sisältää:

 • Innostuksen mittaamisen prosessin alussa ja lopussa
 • Henkilöstön osallistamisen jatkuvaan parantamiseen
 • Toimintakulttuurin kehittämistä
 • Esimiestyön laadun parantamista

Uran huippuvuodet™

Vuorovaikutuksen laadun parantaminen esimiehen ja työntekijän välillä vaikuttaa työn tuottavuuteen.

Myös sairauspoissaolot vähenevät toimivan vuorovaikutuksen myötä. Valmennus sisältää coaching –prosessin.

Valmennuksen aikana:

 • Mitataan motivaatio ja vuorovaikutus sekä valmennuksen alussa että lopussa
 • Vahvistetaan voimavaroja työelämän viimeisiin vuosiin
 • Lisätään vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen välillä.

 

Muutos voitoksi

Haluaisitteko löytää innostuksen uudistumiseen? Tarvitsetteko työkaluja oman uudistumisprosessin työstämiseen?

Onnistunut muutos vapauttaa energiat ja voimavarat perustehtävän tekemiseen.

Valmennus sisältää:

 • Työyhteisötaitojen käsittelyä
 • Työkaluja muutoksessa elämiseen
 • Vertaistuen hyödyntämistä

Aamukahvi- tai valmennustilaisuuksissa muutosprosessin aikana ja sen jälkeen on tilaisuus keskustella muutoksen tuomista ajatuksista ja tunteista.

 

Keskitymme työyhteisöjen kehittämiseen erilaisten workshoppien, työnohjauksen, coachingin, mentoroinnin ja  mindfulnessin avulla. Workshoppien rungot ovat esimerkinomaisia ja aina räätälöitävissä. Tarjoamme myös tilapäistä, mutta pidempiaikaista tukea henkilöstön kehittämisasioihin.

Voit lukea eräästä aiemmin toteutuneesta valmennuksesta tarkemmin: Kumina (3/2016) s. 8. Arvokkuutta ja virtaa työuran loppuvuosille  

Pyydä tarjous!

Tilapäinen työyhteisökehittäjä

Kaipaatteko tilapäistä, mutta kuitenkin pidempiaikaista tukea henkilöstön kehittämiseen? Saatte resurssin joustavasti käyttöönne sovituksi ajaksi. Teemme projektityötä tunti- tai päiväperusteisella hinnalla.

Teemoja voivat olla mm.

 

 • Perehdyttämissuunnitelman tekeminen tai päivittäminen
 • Kehityskeskustelut tai niiden kehittäminen esim. vuorovaikutteisiksi tsemppikeskusteluiksi
 • Sisäinen työkierto
 • Ikääntyvien työhyvinvointi
 • Esimieskoulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Tehtäväkuvien päivittäminen
 • Yrityksen strateginen työhyvinvointi

Pyydä lisätietoja tilapäisestä kehitystyöstä!

Uudistava johtaminen ja esimiestyö

Tulevaisuuden johtaminen on uudistavaa ja osallistavaa. Osallistavan johtamisen avulla luodaan menestyksekäs toimintakulttuuri. Valmentavalla otteella työntekijät innostetaan vaikuttamaan omaan työhönsä ja samalla heidät kannustetaan huippusuorituksiin.  Sisäisesti motivoitunut työntekijä nauttii työnteosta ja tekee työtä tehokkaasti.

360° arvio + coaching –keskustelu esimiehille

Haluatko saada kattavasti palautetta työstäsi ja kehittää sen avulla itseäsi?

Johtamispalautteen antajina voivat olla kollegat, asiakkaat, alaiset ja esimiehet. Kokonaisuuteen kuuluu osana myös oma itsearviointi.

360° arvio ja coaching:

 • Auttavat tehokkaasti oman esimiestyön arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Lisäävät itsetuntemusta
 • Selkiyttävät kehittymistavoitteiden määrittelyä
 • Tapaamiset 4 x 2 h

360° arviota voidaan käyttää itsenäisenä arviointina tai yhtenä osana coachingia tai työnohjausta. Arvioon voidaan yhdistää myös MBTI®-menetelmä.  

Uudistaen ja osallistaen menestykseen –valmennusprosessi

Esimiestyöllä on tutkimusten mukaan kiistaton vaikutus organisaation hyvinvointiin.

Työelämän muuttuminen edellyttää myös johtamistavan muuttamista. Tulevaisuuden työssä työyhteisö saadaa toimivammaksi osallistavalla otteella. Siten myös käytännön esimiestyö helpottuu.

Valmennusprosessi sisältää:

 • 360° arviot prosessin alussa, yksilölliset coaching -sessiot sekä kehittymissuunnitelman
 • Workshopit 4 x 4 h
 • Ryhmäcoaching -prosessin 5 x 1.5 h

 

Johtoryhmästä menestysjoukkue

Saako johtoryhmän työskentely sinutkin innostumaan?

Työelämän tarpeiden muuttuminen edellyttää myös johtoryhmän uudistumista. Johtoryhmän innostunut ja toimiva vuorovaikutus heijastuu myönteisesti koko organisaatioon.

Valmennukseen sisältyy: 

 • 360° arviot, yksilöllisen coaching –session sekä kehittymissuunnitelman
 • Workshopit 4 x 4 h

 

 

 

Tarjoamme työnohjausta, coachingia, valmennusta sekä 360° -arvioita johtajuuden ja esimiestyön tarkasteluun.

Pyydä tarjous!

Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus ja coaching tarjoavat tavoitteellisia pysähtymisen ja oivallusten hetkiä omaa työtä ja työskentelytapaa tarkastelemalla. 

Ne ovat tehokkaita menetelmiä niin työyhteisölle, yksilöille kuin esimiehillekin. Uracoaching mahdollistaa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen polun kohti omia päämääriä.

Työnohjauksen ja coachingin avulla koulutettu valmentaja auttaa:

 • Löytämään erilaisia näkökulmia asioihin
 • Vahvistamaan työyhteisön voimavaroja saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet
 • Kohtaamaan ja viemään eteenpäin  prosessin aikana tapahtuvia muutoksia arjessa

Coachingin kesto yleensä 3-6 x 1.5 h. Työnohjauksen kesto yleensä 1.5 h/kk 1-2 vuoden ajan.

Vertaismentoroinnista tehokkuutta organisaatioon

Mentorointi on pitkään tutkittu ja kehitetty menetelmä sekä edullinen työkalu, jonka  organisaatio saa pienellä panostuksella jatkuvaan käyttöönsä. 

Luomme yhdessä  organisaatioonne vertaismentorointikäytännön, joka vaikuttaa myönteisesti mm. työhyvinvointiin.

Vertaismentorointi voi liittyä mm. seuraaviin teemoihin:

 • Mentoreiden valmentaminen ja sparraaminen
 • Vertaismentorointiprosessien käynnistäminen
 • Vertaismentorointi uudistavaa organisaatiota luomassa
 • Vertaismentorointi hiljaisen tiedon siirtämisessä

Mindfulness työnhaun tukena –prosessi

Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolotaidon avulla pystyt keskittymään kulloinkin meneillään olevaan hetkeen; sen kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen.

Prosessin aikana tutustumme siihen, miten  voit hyödyntää mindfulnessia työnhaussasi sekä miten voit ottaa läsnäolotaitoja käyttöön omassa arjessasi.

Mindfulness:

 • Lisää luovuutta ja positiivisia tuntemuksia
 • Parantaa oppimiskykyä ja muistia
 • Vahvistaa sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa
 • Vähentää työn aiheuttamaa tunnekuormaa ja auttaa hallitsemaan stressiä

Prosessi  sisältää harjoituksia, joita voit myöhemmin hyödyntää itsenäisesti.

Innostuksen ja voimavarojen pysäkit

Haluatko lisätä omaa hyvinvointia työssäsi? Haluatko vapautua stressistä ja nukkua yösi hyvin?

Oman innostuksen ja voimavarojen pysäkeillä tutustumme mindfulnessin perusteisiin ja etsimme keinot oman hyvinvoinnin parantamiseen. Saat muutoksen sekä työhön että vapaalle.

Valmennus sisältää: 

 • 4 x 1.5 h tapaamista, joissa paneudutaan omien voimavarojen etsimiseen mindfulnessia hyödyntäen
 • Harjoituksia, joita sitoudutaan tekemään myös itsenäisesti

Pyydä tarjous sinulle räätälöidystä valmennuksesta