Näen tällä hetkellä ympärilläni eri tavoin lähestyviä kirjoituksia ajanhallinnasta. Samaa asiaa on pyöritelty työyhteisöissä ja usein kysytään ”poppakonsteja” ajanhallintaan. Työkaluja ajan parempaan hallitsemiseen on tarjolla monenlaisia; on Eisenhowerin matriisia, Pomodoroa, 1-3-5 menetelmää, vinkkejä sähköpostin tai kalenterin käyttöön. Nämä ovat hyviä ajatuksen herättäjiä ja apulaisia.

Enemmän kuin työkaluilla uskon vaikutusta olevan hallinnan tunteeseen mielen johtamisella. Parhaita ajanhallinnan työkaluja ovat pysähtyminen, multitasking harhan oivaltaminen sekä laadukas ja riittävä uni. Työyhteisöissä yllytän tarkastelemaan työarkea uusin silmin. Työelämä on muuttunut ja myös työn tekemisen tapojen tulee muuttua siinä mukana. 

Enemmän kuin ajanhallinnasta on kysymys kuitenkin itsensä johtamisesta. Kiireen ihannoinnista on aika luopua ja siirtää keskustelu esim. siihen kuinka hyviä mikrotaukoja hyödynnetään tehokkaassa työskentelyssä. Luovat ideat edellyttävät aivoille pieniä laiskotteluhetkiä. Näinä hetkinä voi syntyä myös arjen hallintaa helpottavia uusia tapoja tehdä asioita. Joskus kuitenkin on todettava töitä yksinkertaisesti olevan liikaa eikä tilanteeseen pure parhaatkaan itsensä johtamisen keinot.