Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

Axico on ollut mukana lukuisten työyhteisöjen matkassa kehittämässä yrityksen, johtajien ja työntekijöiden hyvinvointia. 

On ollut ilo tehdä yhteistyötä mm. heidän kanssaan

Uranoste
Oulun Ammattikorkeakoulu
Kempeleen kunta
Nuorten Ystävät
Ouman
Limingan kunta
Opintokeskus Sivis
Monetra
MediVida
FysioWell Oy
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri

Palautteita coachingista:

Coaching -prosessin suurin hyöty työssäni oli se, että pääsin sisään luottamushenkilöiden arkipäivän tilanteisiin. Huoleni luottamustoimisten jaksamisesta oli aiheellinen, ja koin, että tällaiselle couchaukselle on tarvetta jatkossakin. Samalla kuulin toiveita siitä, mitä lisäpalveluja ja työkaluja ammattiliitto voi tarjota luottamushenkilöille. Oli hyvä kuulla eri yrityksistä tulleiden luottamushenkilöiden ajatuksista ja kokemuksista.
Niiden avulla voin jatkossa neuvoa muitakin luottamustoimisia, jotka ottavat yhteyttä erilaisissa toimensa hoitamiseen liittyvissä tilanteissa.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on tällaiseen couchaukseen hyvä. Ensimmäisen tapaamisen yhdessä sovitut teemat käytiin läpi, ja ainakin minä sain niistä uusia ajatuksia. Hyvin valmistellut tapaamiset ja erilaisten
toiminnallisten työkalujen käyttö oli havainnollistavaa. Kokonaisuudessaan positiivinen olemuksesi teki läsnäolosta luontevaa ja mukavaa.

Hyvä coaching-ryhmä mahdollisti luotettavan ja hedelmällisen keskustelun, joista voi ammentaa ideoita omaankin työhön.

Anu Kaniin

Uusi Insinööriliitto UIL ry

Palautteita työnohjauksesta:

Koko henkilökunta olivat tyytyväisiä työnohjaukseen. Erilainen näkökulma ja etäisyys lastensuojeluun koettiin hyvänä. Haastaminen ja hyvät kysymykset saivat rakentavaa keskustelua aikaan sekä herätti miettimään asioita. Sovimme konkreettiset tavoitteet, jotka vaadit myös jalkautumaan arkeen. Saimme tehtyä porukalla päätöksiä, asiat kehittyivät ja siirtyivät oikeasti käytäntöön. Työnohjauksessa näkyi ajan hermolla oleminen henkilöstö- ja työyhteisöasioissa.

Veli Leskelä, Yksikön johtaja, Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja

Henkilökohtaisesti pidin työnohjauksista kovasti. Yhteisö kaipasi mielestäni erilaista otetta työnohjaukseen ja sitä saimmekin. Haastoit mukavasti työntekijöitä erilaisten kysymysten ja tehtävien kautta.

Janne Pirttikoski, Yksikön johtaja, Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski

Palautteita valmennuksista:

  • Valmennus: Vahvuudet, innostuneisuus ja motivaatio – kaikki lähtee sinusta! / Uranoste
  • Oli hyvä, että ryhmän välisille keskusteluille oli varattu paljon aikaa. Interaktiivinen kurssi, Hyvä! ?
  • Tiia Kallio on innostava (luennoitsija) kouluttaja. Hänellä on äärimmäisen hyvät taidot ryhmäyttää ja saada kuulijat osallistumaan.
  • Kouluttaja onnistui luomaan hyvän ilmapiirin.
  • Huomasi kyllä, että kouluttaja oli HR ihminen.
  • Oivalluksia tuli‐ hyvä!

    Arvio kouluttajan asiantuntemuksesta (24 vastaajaa)

    Vastauksien keskiarvo: 4,38 asteikolla 1-5

Sain konkreettisen hyödyn muutosmatka osuudesta coachingissa. Käytännön esimerkkien kautta oivalsin itse olevani muutosprosessissa. Tämä oivallus helpotti todella paljon itseäni ja sain palautetta, että tämä oivallus näkyy minusta myös ulospäin.

Prosessi antoi paljon eri näkökulmaa toisten kokemuksista.Ja varmasti loi hyviä suhteita, jotka kantaa eteenpäin tässä työssä. Hyvä kun oli vaiheessa olevia luottamusmiehiä (vanhoja/ uusia/ irtisanottuja). Ja antoi uudenlaista näkökantaa ja itselle myös tuli olo, että haluaa suhtaututa asioihin positiivisesti (vaikka niin tähänkin asti).Mutta jotenkin vielä tuli ajatus, että haluaa positiivisesti suhtautua
erilaisiin muutoksiin ja sillä myös luoda ympärille postitiivista ilmapiiriä. Joka
ehkä sitten auttaa jo ihan työkavereita sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin.

Tiina Nortamo

Nokia

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä, miten kehittäisimme juuri teidän työyhteisöänne!

Hyvinvoinnilla tulosta!

Iloa, innostusta ja innovaatioita ihmisten arkeen ja muuttuviin tarpeisiin eri kokoisiin organisaatioihin