Pauli Juuti ja Petri Virtanen (2009) kirjoittavat kirjassa Organisaatiomuutos organisaatiomuutoksen käynnistävistä voimista. He hahmottelevat organisaatiomuutoksen syitä ja tyyppejä kahdesta näkökulmasta. Nämä ovat strategisen suunnan selkeys ja organisaation uudistushalukkuus.

Kirjoittajien mukaan vahva uudistushalukkuus ja strategisen suunnan selkeys tuottaa flow-tilan, energiaa, vahvoja tunnetiloja ja innokkuutta. Erityisenä haasteena siinä nähdään positiivisen uudistuskierteen ylläpitäminen.

Kiinnostavaa on miettiä miten tätä uudistuskierrettä voidaan vahvistaa. Esimerkiksi miten valmentava johtaminen sisältäen dialogisen näkökulman voisi lisätä uudistusinnokkuutta. Unelmatilanteessa organisaatiossa vallitsee vahva muutoshalu ja yhtenäinen käsitys tulevaisuudesta. Arjessa jatkuvat muutokset vaativat henkilöiltä todellisia muutoksessa elämisen taitoja. Ajatuksellisesti voi unelmoida ihmisten vain tottuvan muutoksiin. Todellisuudessa muutos aiheuttaa usein pelkoa mikä muuttuu, jostain entisestä täytyy luopua. Muutosvastarinta itsessään on varsin luonnollista. Esimiehet ovat keskeisessä osassa muutosvastarinnan käsittelyssä.

Muutosten keskellä on oleellista koko ajan luoda positiivista mielikuvaa tulevaisuudesta. Strategia voi päivittyä nopeallakin aikataululla, mutta positiivinen tulevaisuuden visio luo uskoa ihmisiin.