Furmanin, Pinjolan ja Rubanovitschin teoksessa Valmenna onnistumaan. Nyt. näkyy vahvasti Furmanin jo aiemmin kehittelemät ajatukset. Eipä sillä etteikö näitä ratkaisukeskeisiä ajatuksia olisi edelleen kiva lukea. Rubanovitschin liiketoimintatausta näkyy positiivisella tavalla kirjassa.

Teos on kokonaisuutena rakennettu helppo- ja nopealukuiseksi. Coachaamisella on vahva paino kautta kirjan. Valmentavalla otteella käsitellään myös alisuorittajia. Kirjoittajat neuvovat puuttumaan ja olemaan sallimatta hippie managementtia organisaatioon. Jos kukaan ei puutu alisuorittamiseen, se muuttuu ikään kuin sallittavaksi ja tekijätkin hyväksyvät sen itselleen.

Kirjan tarkoituksena on auttaa löytämään oma sisäinen valmentajuus. Kirja lupaa tätä kautta negatiivisuuden ja stressin vähentyvän ja työn ilon lisääntyvän.  Onnistuminen tuo iloa ja sen myötä luovuus ja energia lisääntyvät. Kyllä kirjassa ollaan asian ytimessä, ratkaisukeskeinen ote toimii aina.

(Furmanin, Pinjolan ja Rubanovitsch: 2014. Valmenna onnistumaan. Nyt.)