Onko sinulla hyviä fiiliksiä asiakasyhteistyöstä? Innostutko uuden järjestelmän mahdollisuuksista laajemminkin? Koetko, että sinulla on mahtavia työkavereita? Olisiko sinulla annettavaa tulevassa oelviin muutoksiin?  Haluatko kasvaa ja kehittyä uusiin tehtäviin?

Vaikka esimies on kehityskeskustelussa paljon vartijana, yhtä merkittävä rooli on myös keskustelun toisella osapuolella eli sinulla itselläsi. Keskustelussa voit osoittaa ottavasi vastuun sekä omasta että työpaikan kehittymisestä. Samalla vahvistat omaa työntekijäbrändiäsi, rakennat suhdetta esimieheesi ja silotat tietä sinulle merkitykselliselle tulevaisuudelle.

Listasimme alle kymmen kysymystä, joiden avulla voit valmistautua ja vaikuttaa kehityskeskustelun etenemiseen kannaltasi suotuisaan suuntaan. 

  1. Mikä on tavoitteesi?

Mieti ennen keskustelua, mitä tavoittelet keskustelulta ja mitä asioita haluat nostaa esiin. Ennakoi myös, millaisiin kysymyksiin esimiehesi etsii vastauksia. Osoita, että myös sinä kannat vastuuta laadukkaasta keskustelusta ja annat esimiehellesi mahdollisuuden syvempäänkin sparraukseen siitä, miten voisit hyödyntää vahvuuksiasi vahvemmin. Voit miettiä, millaisiin tehtäviin olisi ajankohtaista tarttua tai miten voisit itse tuunata nykyistä työtäsi ja saada siitä merkityksellisemmän itsellesi. Työtä voi virkistää muutenkin kuin uusilla työtehtävillä.  

  • Millaista työsi on tällä hetkellä?

Jäsennä itsellesi, mitkä ovat keskeisimpiä työtehtäviäsi, millaisia työpäiväsi ovat ja mihin käytät työaikaasi? Saatko käyttää työssä vahvuuksiasi ja mikä ylipäätään tekee työstäsi merkityksellistä? Onko aika ajanut ohi jostakin tehtävistä tai olisiko ajankohtaista tarttua uusiin tehtäviin?

  • Mitä olet saanut aikaan?

Kehityskeskustelussa sinulle avautuu mahdollisuus katsoa peruutuspeiliin: mitä olet saanut aikaan, missä olet onnistunut ja mitä voisit tehdä jatkossa toisin? Osoita myös itsellesi ja esimiehellesi, että olet tärkeä työntekijä ja tuotat työlläsi lisäarvoa työpaikalle.

  • Mikä on työmarkkinakuntosi? 

Työmarkkinakunnon ylläpitäminen on tärkein työsuhdeturvasi.  Ammattiosaamisen lisäksi sinulta kysytään työelämätaitoja, kuten yhteistyökykyä, oppimishalukkuutta sekä uudistumis- ja ongelmanratkaisutaitoja. Kyvykkyyttäsi arvioidaan eri näkökulmista ja voit itse miettiä, missä olet tänään ja miten pidät kuntoasi yllä tulevaisuudessa?

  • Miten voit?

Työhyvinvointi on tärkeä osa työmarkkinakuntoasi. Minkälaista on henkinen ja fyysinen jaksamisesi, millaisia ovat sosiaaliset suhteesi ja yleinen energiatasosi? Miten hallitset työaikaasi ja jääkö sinulle riittävästi aikaa palautumiseen? Jos koet, että vointisi ei ole paras mahdollinen, ota asia rohkeasti esille esimiehesi kanssa. Se jos mikä, osoittaa todellista vahvuutta. 

  • Millaista palautetta annat itsellesi, esimiehellesi, työyhteisöllesi?

Palaute on oikein annettuna vaikuttava itsensä johtamisen työkalu. Perusta palautteesi konkreettisiin havaintoihin ja niistä koituviin myönteisiin tai kielteisiin seurauksiin. Osoita, että olet valmis itse kantamaan vastuuta palautteenantajana ja toisaalta valmistaudu ottamaan myös palautetta vastaan. 

  • Mihin asioihin haluat olla vaikuttamassa tulevaisuudessa? 

Työpaikoilla usein peräänkuulutetaan ideointitaitoa ja itseohjautuvuutta. Kannattaakin miettiä, mikä on sinun tulevaisuutesi johtotähtesi, mihin suuntaan haluat työtäsi kehittää? Millaisessa roolissa näet itsesi ja mihin asioihin haluat olla vaikuttamassa työpaikalla? Mieti myös, millaista uutta osaamista tarvitset tulevaisuudessa ja miten voisit sitä hankkia – tarttumalla rohkeasti uusiin tehtäviin, tekemällä yhteistyötä osaajien kanssa tai osallistumalla koulutukseen?

  • Mihin aiot panostaa jatkossa ja millaista tukea kaipaat?

Sinulla on iso valtikka käsissäsi, kun mietit omaa tulevaisuuttasi ja tavoitteitasi. Mihin asioihin olisi tärkeä panostaa lähitulevaisuudessa, jotta sekä työpaikka että sinä itse menisitte eteenpäin? Mikä saisi sinut innostumaan ja miten haastaisit itsesi tutun ja turvallisen ulkopuolelle? Ilmaise myös esimiehellesi selkeästi, millaista tukea kaipaat häneltä. 

  • Miten tuot edistymisesi esille?

Laadukkaan keskustelun jälkeen alkaa toimeenpanon vaihe. Hyvin määritellyt tavoitteet haluavat yleensä tulla saavutetuiksi, varsinkin kun panostat niiden seuraamiseen. Älä epäröi kertoa edistymisestäsi esimiehelle, sillä vaatimattomuus kaunistaa vain harvaa. Sovi rohkeasti esimiehesi kanssa tapaamisia, joihin menet omalla agendallasi ja kerrot, miten asiat etenevät, millaisia onnistumisia olet kokenut ja mikä askarruttaa. 

  1. Miten vaikutat kehityskeskustelun laatuun?

Mieti ennen keskustelua, miten herättäelisit itsessäsi uteliaan asenteen keskusteluun? Muista, että olet itse keskustelun keskiössä ja tarkoitus on keskittyä sinun työshösi. Voit tarvittaessa ohjata keskustelua näkökulmastasi tärkeiden asioiden äärelle. Haasta sekä esimiestäsi että itseäsi ja uskalla vaatia laadukas kehityskeskustelu. Ymmärrä kuitenkin samaan aikaan, että esimieskin on vain ihminen, joka tekee työtään omalla persoonallaan. Voit myös itse ajatella, että kehityskeskustelu on yksi paikka oppia vaikuttamistaitoja. Hyväksy siis oma persoonasi ja anna palaa!

Tämä blogi on kirjoitettu yhdessä Terhi Vesterisen kanssa.