Yksi käytetty ja toimiva menetelmä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen on 360 palaute. Palaute kerätään kolleegoilta, esimieheltä, alaisilta, yhteistyökumppaneilta, asiakkailta sekä tehdään itsearviointi. 360 lisää itsetuntemusta, palautteen avulla tunnistetaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Toimivia vahvuuksia kannattaa vahvistaa entisestään ja antaa painoarvoa myös niille kehittämiskohteita unohtamatta. Menetelmä avaa omia silmiä huomaamaan miltä oma toiminta näyttää toisten näkökulmasta katsottuna.

Suurin hyöty palautteensaajalle tulee palautekeskustelusta sekä siitä mitä tekee saadulla palautteella. Yleensä palautekeskustelu koetaan erittäin hyödyllisenä pysähtymisen hetkenä. Palautteet parhaimmillaan tuo uusia oivalluksia omaan toimintaan. Palautteen saajan vastuulle jää siirtää haluttuja muutoksia arkeen. Oma kokemus on, että 360 jää elämään palautteen saajan mieleen ja toimintaan. Siihen voidaan viitata vielä pitkän ajan päästäkin.

360 palautteesta on mahdollista ottaa myös ryhmäraportti, jota voidaan käsitellä ryhmämuotoisessa palautteen käsittelyssä. Menetelmää voi käyttää ihan sellaisenaan tai esimerkiksi erillisen valmennuksen osana. Itse olen käyttänyt menetelmää osana esimiesvalmennuksia ja osana johtoryhmävalmennuksia.

Keskeistä on säilyttää huomio menetelmän perustarkoituksessa, palautteen keräämisessä ja sen hyödyntämisessä. Menetelmä vahvistaa avoimen palautekulttuurin luomista.