Modernin johtajuuskäsityksen mukaan esimiehet ja alaiset saavat aikaan asioita organisaatiossa yhdessä  tekemällä. Johtaminen nähdään rakentuvan ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Innovaatio- ja luovuusteorioiden mukaan työorganisaatioihin tarvitaan enemmän dialogista, valmentavaa ja tukevaa johtajuutta sekä aktiivista ja avointa työntekijyyttä.

Uudistava ja dialoginen esimies kehittää ja soveltaa yhdessä henkilöstönsä kanssa työn ja työyhteisön prosesseja, jotka edistävät uuden tietämyksen luomista ja soveltamista yhteisössä. Dialogisen ja uudistavan johtamisen lähestymistavat painottavat johtajan ja johdettavien välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutussuhdetta.

Dialoginen näkökulma tuo työyhteisön kehittämiseen olennaisen näkökulman; yhdessä tekemisen. Sitoutuminen ja sisäinen motivaatio kasvavat tässä lähtökohdassa samalla, jotka ovat merkittäviä vaikuttajia luovuuteen, innovatiivisuuteen ja työhyvinvointiin. Nämä eivät voi olla vaikuttamatta tuoloksellisuuteen ja tehokkuuteen.