Hakeuduin mindfulness koulutukseen saadakseni uuden työkalun tämän päivän työelämän kehittämiseen. Valmennuksia tehdessäni koin tarvitsevani uudenlaista ajattelua työelämässä jaksamisen vahvistamiseen. Sain prosessista paljon enemmän kuin olisin voinut kuvitella. Valmennuspakettiin sekä työnohjauksiin tuli uutta näkökulmaa, mutta ennen kaikkea mindfulness prosessi tarjosi vahvan omakohtaisen kasvuprosessin.  Suurin anti oli ehdottomasti omakohtainen kokemus ja pysähtyminen.

Tutkimusten mukaan mindfulness mm. vähentää stressiä, lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta sekä auttaa univaikeuksiin. Aktiivisena työnhakijana oleminen voi aiheuttaa väistämättä stressaavia ajatuksia ja tunteita. Mindfulnessin kautta pystyy kasvattamaan epävarmuuden sietämistä. Pysähtyminen auttaa itsensä kuuntelemiseen ja suuntaamaan oman tulevaisuuden juuri siihen suuntaan mihin sen itse haluaa menevän.

Vaikutusten saaminen edellyttää omatoimista harjoitusten tekemistä. Pienetkin pysähtymisen hetket ovat höydyllisiä. Mindfulness voi tuoda elämään todellisen muutoksen. Itse olin hyvin skeptinen menetelmään ennen omakohtaista prosessia. Tällä hetkellä harjoitukset ovat ja tulevat varmasti jatkossakin olemaan osana päivittäistä arkea.

Harjoituksia voi tehdä helposti myös arkisissa tilanteissa. Menetelmää voi harjoittaa oman mielen mukaan ja kokea harjoitusten tuoman hyödyllisyyden. Harjoitusten sinnikäs säännöllinen tekeminen palkitaan. Tietoinen mieli tietää mitä haluaa ja toimii määrätietoisesti tavoitteiden suuntaisesti. Mindfulnessia voi hyödyntää työnhaussa ja jatkaa sen hyödyntämistä siirryttäessä työelämään.