Pohdimme esimiesporukan kanssa mitä hyötyä puheeksi ottamisesta on. Kävimme hyvää keskustelua muutenkin, mutta keskustelu sai ihan uutta virettä kun eräs osallistuja otti esille kuinka osata ottaa positiivista palautetta vastaan ja muistaa myöskin antaa positiivista palautetta. Pääsimme todella hyvään keskusteluun mikä merkitys positiivisen palautteen antamisella ja vastaanottamisella on. Eräs pari otti jopa ensi viikon ”läksyksi” harjoitella keskenään positiivisen palautteen antamista ja vastaanottamista.

Valmennuksen lopussa todettiin kuinka ratkaisukeskeiset työkalut helpottavat haasteellisten asioiden puheeksi ottamista. Hyvinvoivassa työyhteisössä on välittämisen ja huolenpidon kulttuuri. Puheeksi ottaminen on välittämistä ja huolenpitoa. Puuttuminen ja puuttumatta jättäminen normittavat työyhteisön tapoja suhtautua asioihin.

Pienten asioiden puheeksi ottamisella varmistetaan ettei kärpäsestä tule härkästä.

Neuvo on helpompi ottaa vastaan kuin arvostelu.

Ehdotus on helpompi ottaa vastaan kuin neuvo.

Toivomus on helpompi ottaa vastaan kuin ehdotus.